Resultater

Rapportør:Tor Hilmar Årnes
Observatører:Tor Hilmar Årnes
Område:Presteskjær (Nesodden, Viken)
Dato:11.04.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst11.04.2015
© Tor Hilmar Årnes (11.04.2015)