Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Ingrid Anita Gillesøy
Observatører:Ingrid Anita Gillesøy
Område:Nordre Gjelsa, Bulandet (Askvoll, Vestland)
Dato:06.04.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst19.03.2015


Art:Krokusslekta (Crocus) 
Fenofase:Blomstring28.02.2015
© Ingrid Anita Gillesøy (04.03.2015)


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger05.04.2015
© Ingrid Anita Gillesøy (05.04.2015)


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst20.03.2015


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst22.03.2015