Resultater

Rapportør:Evelyn Marita Simonsen
Observatører:Evelyn Marita Simonsen
Område:ferkingstad (Karmøy, Rogaland)
Dato:11.03.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst11.03.2015
© Evelyn Marita Simonsen (11.03.2015)


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Sang for første gang11.03.2015
var ca 31 stær
© Evelyn Marita Simonsen (11.03.2015)


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst11.03.2015
© Evelyn Marita Simonsen (11.03.2015)


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Sang for første gang11.03.2015
© Evelyn Marita Simonsen (11.03.2015)