Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:13.07.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Firkantperikum (Hypericum maculatum) 
Fenofase:Blomstring12.07.2014


Art:Krattmjølke (Epilobium montanum) 
Fenofase:Blomstring12.07.2014


Art:Nyseryllik (Achillea ptarmica) 
Fenofase:Blomstring12.07.2014


Art:Skogsalat (Mycelis muralis) 
Fenofase:Blomstring12.07.2014


Art:Sløke (Angelica sylvestris) 
Fenofase:Blomstring12.07.2014


Art:Strandvindel (Calystegia sepium) 
Fenofase:Blomstring12.07.2014