Resultater

Rapportør:Eli Brattland
Observatører:Eli Brattland
Område:Halsa-Holandsfjorden (Meløy, Nordland)
Dato:02.06.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Arve (Cerastium fontanum) 
Fenofase:Blomstring02.06.2014


Art:Gjerdevikke (Vicia sepium) 
Fenofase:Blomstring02.06.2014


Art:Hengeaks (Melica nutans) 
Fenofase:Blomstring02.06.2014


Art:Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis) 
Fenofase:Blomstring02.06.2014


Art:Tiriltunge (Lotus corniculatus) 
Fenofase:Blomstring02.06.2014