Resultater

Rapportør:Eli Brattland
Observatører:Eli Brattland
Område:Halsa-Holandsfjorden (Meløy, Nordland)
Dato:30.05.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Engsoleie (Ranunculus acris subsp. acris) 
Fenofase:Blomstring29.05.2014


Art:Hagesanger (Sylvia borin) 
Fenofase:Sang for første gang29.05.2014


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Blomstring30.05.2014


Art:Rød jonsokblom (Silene dioica) 
Fenofase:Blomstring29.05.2014


Art:Skrubbær (Chamaepericlymenum suecica) 
Fenofase:Blomstring28.05.2014