Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:15.05.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Engkarse (Cardamine pratensis) 
Fenofase:Blomstring12.05.2014


Art:Furu (Pinus sylvestris) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)15.05.2014