Resultater

Rapportør:Mari Kjennbakken
Observatører:Mari Kjennbakken
Område:Nigard Lien (Seljord, Vestfold og Telemark)
Dato:06.04.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråor (Alnus incana) 
Merknad:Har nok startet noe tidligere. Vokser langs elva Svorte. 
Fenofase:Blomstring06.04.2014
© Mari Kjennbakken (06.04.2014)


Art:Steinfluer (Plecoptera) 
Merknad:10-12stk observert på snøen 10m fra elva Svorte.. 2stk parra seg. 
Fenofase:Voksenstadiet06.04.2014
© Mari Kjennbakken (06.04.2014)