Resultater

Rapportør:Evelyn Marita Simonsen
Observatører:Evelyn Marita Simonsen
Område:Veavågen/Klubben (Karmøy, Rogaland)
Dato:13.03.2014
Registrert:24.03.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst13.03.2014


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Sang for første gang13.03.2014
© Evelyn Marita Simonsen (13.03.2014)