Resultater

Rapportør:Terje Kjemperud
Observatører:Terje Kjemperud
Område:Ullersmovegen (Ullensaker, Viken)
Dato:22.03.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst22.03.2014
© Terje Kjemperud (22.03.2014)