Resultater

Rapportør:Frede Thorsheim
Observatører:Frede Thorsheim
Område:Risholmen (Øygarden, Vestland)
Dato:16.03.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Merknad:første observasjon, 5 individ 
Fenofase:Ankomst15.03.2014
© Frede Thorsheim (15.03.2014)