Resultater

Rapportør:Åse Slettebøe
Observatører:Åse Slettebøe
Område:Årosjordet (Kristiansand, Agder)
Dato:11.03.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Merknad:Flokk på 19 individer 
Fenofase:Ankomst11.03.2014
Vårtegn i Søgne når Vipa er på jordet. Trolig på gjennomreise.
© Hans Kristian Didriksen (11.03.2014)