Resultater

Rapportør:Lise Sletvoldd
Observatører:Lise Sletvoldd
Område:Skog (Nesna, Nordland)
Dato:25.01.2020
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Funn


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Antall egg:6 
Antall levende unger:6 
Fenofase:Egglegging24.06.2019
Linerlen hadde bygd rede i solstolen på hytta.
© Lise Sletvoldd (25.01.2020)