Resultater

Rapportør:Bjørlien skole
Observatører:5c
Område:Bjørlien skole (Vestby, Viken)
Dato:11.06.2021
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Funn


Art:Kjøttmeis (Parus major) 
Antall egg:6 
Fenofase:Egglegging28.05.2021
(11.06.2021)