Resultater

Rapportør:Bjørlien skole
Observatører:5c
Område:Bjørlien skole (Vestby, Viken)
Dato:11.06.2021
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Funn


Art:Kjøttmeis (Parus major) 
Antall egg:7 
Antall døde unger:7 
Fenofase:Egglegging20.05.2021
De var døde fordi noen hadde drept dem
(11.06.2021)