Resultater

Rapportør:Vollan skole
Observatører:Ragnhild Skavern
Område:Vollan skole (Oppdal, Trøndelag)
Dato:26.05.2018
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Funn


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Antall egg:5
© Ragnhild Skavern (26.05.2018)