Resultater

Rapportør:Bjarne Olsen
Observatører:Bjarne Olsen
Område:Kvæl, Beiarn kommune (Bodø, Nordland)
Dato:24.01.2018
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Funn


Art:Kvinand (Bucephala clangula) 
Antall egg:8 
Antall uklekte egg:2 
Antall levende unger:6 
Fenofase:Egglegging03.05.2017
© Bjarne Olsen (16.05.2017)