Resultater

Rapportør:Espen Kirkeby
Observatører:Espen Kirkeby
Område:Elnesveien 49 Hakadal (Nittedal, Viken)
Dato:14.06.2016
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Funn


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Egglegging22.05.2016
Er fugelunger i kassa som mates.
© Espen Kirkeby (19.06.2016)
© Espen Kirkeby (19.06.2016)