Hopp til hovedinnhold

Art: Spurvehauk (Accipiter nisus)

Spurvehauk (Accipiter nisus)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Habitat: Arten er i hekketiden nært knyttet til skogområder, og har en preferanse for barskog. Den trives ikke i nærheten av hønsehauker, og velger gjerne yngre og tettere skog enn sin større slektning.

Utbredelse: Spurvehauken er vår vanligste rovfugl. Den finnes i alle våre fylker, men er mest tallrik i Sør-Norge. Som følge av bl.a. miljøgifter og jakt var spurvehaukbestanden i Europa på et minimum i midten av forrige århundre. I dag anslår man den norske hekkebestanden til å være på 5000 par (Norsk Fugleatlas 1994). Ting kan tyde på at den nordiske populasjonen har øket noe de seinere åra.

Forflytninger: Mange spurvehauker overvintrer i Norge, men mange trekker ut av landet fra august til oktober. Overvintringsområdene for disse fuglene finner man i de nordvestlige delene av Kontinentet (Storbritannia inkludert).

Næring: De som frister tilværelsen i Norge om vinteren oppsøker ofte foringsplasser for fugl. Da er det ikke solsikke og brød de er ute etter. Spurvehauken er en spesialist på å fange små spurvefugler som meiser og finker.

Hekkebiologi: I mai legges fire eller fem egg som ruges i omtrent 40 dager. Ungene blir flygedyktige etter en snau måned.

Andre navn: sporvehauk

Engelsk navn: Eurasian Sparrowhawk

Forvekslingsarter: Hønsehauk (Accipiter gentilis)

Lyd:

Lyd fra spurvehauk
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Haukefugler (Accipitriformes)
Familie  Haukefamilien (Accipitridae)
Slekt   Haukefugler (Accipiter)
Art    Spurvehauk (Accipiter nisus)