Art: Alke (Alca torda)

Alke (Alca torda)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Kjennetegn: Svart og hvit fjærdrakt og høyt, flatt og svart nebb med hvite tverrstriper.

Leveområde: Alken er i likhet med alle de andre norske alkefuglene helt knyttet til kysten og havet.

Utbredelse: Den hekker i Norge fra Lindesnes i sør, til Finnmark i nord. De største mengdene finner vi langs Mørekysten, og i Nord-Norge. Utenfor forplantningssesongen kan man se alker langs store deler av kysten vår, men de fleste er å finne i Sør-Norge, Nordsjøen og Skagerrak.

Hekkebiologi: Alken er en fuglefjellsfugl i hekketiden, og finnes da ofte inne i lomvikolonier. Hekkingen tar til i mai-juni.

Næring: Så og si all mat består av småfisk, og en sjelden gang små krepsdyr.

Engelsk navn: Razorbill

Forvekslingsarter: Lomvi (Uria aalge), Polarlomvi (Uria lomvia)

Rødlistestatus (2015): Sterk truet

Lyd:


Lyd fra alke © Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie  Alkefamilien (Alcidae)
Slekt   Alca
Art    Alke (Alca torda)