Art: Polarlomvi (Uria lomvia)

Polarlomvi (Uria lomvia)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Kjennetegn: Polarlomvien er meget lik lomvien, men har nesten helt hvite flanker, en hvit strek langs munnviken og et kortere og kraftigere nebb.

Utbredelse og bestand: Polarlomvien har en mer nordlig utbredelse enn lomvi. På fastlandet er det kun i Nordland og Finnmark det hekker noen særlige mengder, med opptil 2000 par. Ellers er den påvist med noen få par på Runde utenfor Ålesund. På Svalbard og Bjørnøya finner vi bortimot en millioner par.

Næring: I næringsveien er polarlomvien lik lomvien. Den spiser i all hovedsak småfisk, men kan også ta krepsdyr, bløtdyr og børsteormer.

Forflytninger: Utenfor hekkesesongen finner vi polarlomvier stort sett bare i Finnmark, da den er veldig sjelden i Sør-Norge. De fleste av våre fugler trekker vestover mot Grønland og Nord-Amerika om vinteren.

Forplantning: Lever som lomvien, og legger sitt egg i mai måned.

Engelsk navn: Brünnich's Guillemot

Forvekslingsarter: Alke (Alca torda), Lomvi (Uria aalge)

Rødlistestatus (2015): Sterk truet

Lyd:


Lyd fra polarlomvi © Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie  Alkefamilien (Alcidae)
Slekt   Uria
Art    Polarlomvi (Uria lomvia)