Art: Lomvi (Uria aalge)

Lomvi (Uria aalge)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Utbredelse og bestand: Lomvien er en typisk fuglefjellsfugl, som hekker i Norge fra Vest-Agder til Finnmark. 90% av bestanden finnes i Nord-Norge. I dag finnes det 30 000 par i landet, en betydelig nedgang i forhold til tidligere. Stor dødelighet på grunn av næringssvikt og garndød, har gjort at den er blitt en sårbar art. På 60-tallet hadde vi over 200 000 hekkende par i Norge.

Næring: Lomvien lever overveiende av fisk, bl.a. lodde, som den fanger under vann.

Forflytninger: Overvintringsområdene er over store områder i vestlige deler av Nordatlanteren, fra Barentshavet til Skagerrak.

Forplantning: Fuglene legger sine egg i mai-juni, og trekker ut fra hekkeplassene juli-august.

Engelsk navn: Common Guillemot

Forvekslingsarter: Alke (Alca torda), Polarlomvi (Uria lomvia)

Næring: Beinfisk (Actinopterygii)

Rødlistestatus (2015): Kritisk truet

Lyd:


Lyd fra lomvi © Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie  Alkefamilien (Alcidae)
Slekt   Uria
Art    Lomvi (Uria aalge)