Hopp til hovedinnhold

Art: Skogsnipe (Tringa ochropus)

Skogsnipe (Tringa ochropus)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Kjennetegn:
Skogsnipa er en barskogsfugl som hekker i trær, ofte i gamle trostereir. Den trives best i fuktig barskog, i nærheten av myrområder eller stille vann med mudderbanker. I Norge teller bestanden omtrent 13 000 par. Under trekktiden finner man skogsnipa som oftest ved ferskvann, men også en sjelden gang på strendene mot sjø.

Skogsnipa spiser insekter, små krepsdyr, edderkopper og småsnegler. De voksne fuglene starter høsttrekket allerede i juni-juli, mens årsungene kan vente helt til slutten av august. Overvintringsområdene finner vi i Afrika og rundt Middelhavet. Om våren kommer de tilbake allerede fra mars, og utover til mai.

Engelsk navn: Green Sandpiper

Forvekslingsarter: Grønnstilk (Tringa glareola)

Lyd:

Lyd fra skogsnipe
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie  Snipefamilien (Scolopacidae)
Slekt   Tringa
Art    Skogsnipe (Tringa ochropus)