Hopp til hovedinnhold

Art: Gluttsnipe (Tringa nebularia)

Gluttsnipe (Tringa nebularia)
Opphavsrett: Roar Solheim

Gluttsnipa er stort sett en innlandsfugl, men påtreffes også i mer kystnære strøk i Nord-Norge. Den er hovedsaklig knyttet til myrområder i høyereliggende strøk, noen ganger i mer tørre områder. Vi finner flest gluttsniper i Sør-Norge, med 12 000 par av totalt 17 000 par i landet. Det er stor variasjon i habitatvalg utenfor forplantningsesongen. Den trives i alle typer våtmark, men kanskje helst i grunne innsjøer, eller fjæreområder ved kysten. Smådyr som lever i eller ved vann utgjør næringen. De fleste fuglene forlater oss om høsten i perioden fra juli til september. Om våren kommer de tilbake fra slutten av april, med en trekktopp i begynnelsen av mai.

Andre navn: klyvi

Engelsk navn: Common Greenshank

Lyd:

Herdla, Askøy
© Frode Falkenberg

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie  Snipefamilien (Scolopacidae)
Slekt   Tringa
Art    Gluttsnipe (Tringa nebularia)