Hopp til hovedinnhold

Art: Sotsnipe (Tringa erythropus)

I Norge hekker sotsnipa nesten bare i Finnmark. Trolig fins det omtrent 5000 par hos oss. I hekketiden er den nært knyttet til myrområder med lett skogbevoksning i nærheten, men også i helt åpne fuktige habitat. Bortsett fra i vårt nordligste fylke, sees sotsnipa vanligst på høsttrekket. Da begynner de voksne fuglene å bevege på seg allerede i begynnelsen av juli, mens ungfugler er på farten fram til slutten av september. Mudrete sandstrender enten i salt-, brakk-, eller ferskvann, er favoritthabitat under trekket. Om våren er det sjelden å se sotsnipe på trekket i Sør-Norge, men de er på plass på sine hekkeplasser i Finnmark i midten av mai. Fuglene overvinterer i Sentral-Afrika.

Engelsk navn: Spotted Redshank

Lyd:

Lyd fra sotsnipe
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie  Snipefamilien (Scolopacidae)
Slekt   Tringa
Art    Sotsnipe (Tringa erythropus)