Hopp til hovedinnhold

Resultater

03.07.2023
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
02.07.2023 Blomstring bjørnebrodd
03.07.2023 Blomstring rome
 
02.07.2023
Byrknes skule
Byrknes Skule (Gulen, Vestland)
02.07.2023 Blomstring hvit nøkkerose
02.07.2023 Blomstring rome
 
29.06.2023
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
26.06.2023 Blomstring geitrams
26.06.2023 Blomstring meldestokk
29.06.2023 Blomstring rome
28.06.2023 Blomstring tungras
28.06.2023 Blomstring åkerstemorsblom
 
14.07.2022
Ottar Sætre
Valle (Ålesund, Møre og Romsdal)
14.07.2022 Blomstring rome
 
12.07.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
12.07.2022 Blomstring botnegras
12.07.2022 Blomstring rome
 
11.07.2021
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
10.07.2021 Blomstring gullris
09.07.2021 Blomstring rome
10.07.2021 Blomstring sløke
10.07.2021 Blomstring småengkall
10.07.2021 Blomstring småtveblad
10.07.2021 Blomstring sumphaukeskjegg
 
01.07.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
01.07.2021 Blomstring firkantperikum
21.06.2021 Blomstring honningurt
01.07.2021 Blomstring rome
 
20.06.2021
Byrknes skule
Byrknes Skule (Gulen, Vestland)
20.06.2021 Blomstring hvit nøkkerose
20.06.2021 Blomstring klokkelyng
20.06.2021 Blomstring rome
20.06.2021 Ankomst rødstilk
20.06.2021 Sang for første gang rødstilk
 
05.07.2020
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
05.07.2020 Blomstring balderbrå
05.07.2020 Blomstring hanekam
05.07.2020 Blomstring nyseryllik
05.07.2020 Blomstring rome
05.07.2020 Blomstring vivendel
 
07.07.2019
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
07.07.2019 Blomstring rome
07.07.2019 Blomstring åkerdylle
09.07.2018
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
08.07.2018 Blomstring rome
 
28.07.2017
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
26.07.2017 Blomstring brearve
26.07.2017 Blomstring fjellsvever
26.07.2017 Blomstring fjelltjæreblom
26.07.2017 Blomstring gulsildre
26.07.2017 Blomstring klokkelyng
26.07.2017 Blomstring linbendel
26.07.2017 Blomstring lyssiv
26.07.2017 Blomstring rome
26.07.2017 Blomstring snøveronika
29.06.2017
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
29.06.2017 Blomstring rome
28.06.2017 Blomstring tunbalderbrå
29.06.2017 Blomstring tunsmåarve
 
11.07.2016
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
10.07.2016 Blomstring klokkelyng
11.07.2016 Blomstring rome
 
26.06.2016
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
26.06.2016 Blomstring fredløs
24.06.2016 Blomstring mjødurt
26.06.2016 Blomstring rome
26.06.2016 Blomstring svarthyll
1 - 15 av 25 siste»»