Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:05.07.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Balderbrå (Matricaria inodora) 
Fenofase:Blomstring05.07.2020


Art:Hanekam (Lychnis flos-cuculi) 
Fenofase:Blomstring05.07.2020


Art:Nyseryllik (Achillea ptarmica) 
Fenofase:Blomstring05.07.2020


Art:Rome (Narthecium ossifragum) 
Fenofase:Blomstring05.07.2020


Art:Vivendel (Lonicera periclymenum) 
Fenofase:Blomstring05.07.2020