Hopp til hovedinnhold

Resultater

19.06.2023
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
19.06.2023 Blomstring gulflatbelg
19.06.2023 Voksenstadiet humlebille
19.06.2023 Blomstring korsved
19.06.2023 Blomstring rundbelg
19.06.2023 Blomstring skogvikke
19.06.2023 Blomstring småmarimjelle
19.06.2023 Blomstring stormarimjelle
05.06.2023
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
05.06.2023 Blomstring korsved
25.05.2023
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
18.05.2023 Bladsprett (musøre) korsved
23.05.2023 Blomstring platanlønn
25.05.2023 Blomstring stormarimjelle
15.06.2022
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
15.06.2022 Blomstring korsved
15.06.2022 Blomstring perlevintergrønn
15.06.2022 Blomstring stormarimjelle
15.06.2022 Blomstring rosefamilien
11.06.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
11.06.2022 Blomstring korsved
11.06.2022 Blomstring legevendelrot
11.06.2022 Blomstring roseslekta
28.04.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
28.04.2022 Bladsprett (musøre) korsved
25.04.2022 Bladsprett (musøre) rogn
28.04.2022 Bladsprett (musøre) svartor
23.04.2022 Første observasjon svartskogsnegl
09.06.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
09.06.2021 Blomstring flekkmarihand
09.06.2021 Blomstring knollerteknapp
09.06.2021 Blomstring korsved
09.06.2021 Blomstring krushøymol
09.06.2021 Blomstring kystbergknapp
09.06.2021 Blomstring småsmelle
09.06.2021 Blomstring stornesle
09.06.2021 Blomstring trollhegg
09.06.2021
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
09.06.2021 Blomstring gulflatbelg
09.06.2021 Blomstring korsved
09.06.2021 Blomstring kystgrisøyre
09.06.2021 Blomstring revebjelle
09.06.2021 Blomstring rundbelg
09.06.2021 Blomstring småmarimjelle
17.06.2020
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
16.06.2020 Blomstring krattmjølke
16.06.2020 Blomstring kystgrisøyre
16.06.2020 Blomstring gulflatbelg
16.06.2020 Blomstring korsved
16.06.2020 Blomstring rosefamilien
12.06.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
12.06.2020 Blomstring gulstarr
12.06.2020 Blomstring hengeaks
12.06.2020 Blomstring korsved
12.06.2020 Blomstring skrubbær
12.06.2020 Blomstring trollhegg
29.04.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
27.04.2020 Bladsprett (musøre) korsved
21.04.2020 Bladsprett (musøre) rødhyll
07.06.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
06.06.2019 Blomstring fjellmarikåpe
07.06.2019 Blomstring korsved
04.06.2019 Blomstring sanikel
28.05.2019
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
28.05.2019 Blomstring kratthumleblom
28.05.2019 Blomstring kystgrisøyre
28.05.2019 Blomstring ramsløk
28.05.2019 Blomstring revebjelle
28.05.2019 Blomstring stankstorkenebb
28.05.2019 Blomstring blåfjær
28.05.2019 Blomstring fjellmarikåpe
28.05.2019 Blomstring korsved
28.05.2019 Blomstring roseslekta
28.05.2019 Blomstring storvendelrot
29.04.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
28.04.2019 Bladsprett (musøre) korsved
29.04.2019 Blomstring tepperot
29.04.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
29.04.2019 Bladsprett (musøre) eple
29.04.2019 Blomstring gran
29.04.2019 Bladsprett (musøre) gråor
29.04.2019 Bladsprett (musøre) hagerips
29.04.2019 Bladsprett (musøre) korsved
29.04.2019 Bladsprett (musøre) rogn
29.04.2019 Bladsprett (musøre) rødhyll
29.04.2019 Bladsprett (musøre) solbær
29.04.2019 Blomstring stikkelsbær
1 - 15 av 51 siste»»