Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:12.06.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gulstarr (Carex flava) 
Fenofase:Blomstring12.06.2020


Art:Hengeaks (Melica nutans) 
Fenofase:Blomstring12.06.2020


Art:Korsved (Viburnum opulus) 
Fenofase:Blomstring12.06.2020


Art:Skrubbær (Chamaepericlymenum suecicum) 
Fenofase:Blomstring12.06.2020


Art:Trollhegg (Frangula alnus) 
Fenofase:Blomstring12.06.2020