Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:09.06.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Flekkmarihand (Dactylorhiza maculata) 
Fenofase:Blomstring09.06.2021


Art:Knollerteknapp (Lathyrus linifolius) 
Fenofase:Blomstring09.06.2021


Art:Korsved (Viburnum opulus) 
Fenofase:Blomstring09.06.2021


Art:Krushøymol (Rumex crispus) 
Fenofase:Blomstring09.06.2021


Art:Kystbergknapp (Sedum anglicum) 
Fenofase:Blomstring09.06.2021


Art:Småsmelle (Silene rupestris) 
Fenofase:Blomstring09.06.2021


Art:Stornesle (Urtica dioica) 
Fenofase:Blomstring09.06.2021


Art:Trollhegg (Frangula alnus) 
Fenofase:Blomstring09.06.2021