Hopp til hovedinnhold

Resultater

24.06.2023
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
24.06.2023 Blomstring harerug
24.06.2023 Voksenstadiet øyenstikkere
 
30.06.2022
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
26.06.2022 Blomstring buskmure
29.06.2022 Blomstring harerug
30.06.2022 Blomstring kystgrisøyre
 
26.06.2022
Bjørg Vaage
Haugerenga (Jevnaker, Viken)
02.06.2022 Blomstring ballblom
18.06.2022 Blomstring blåklokke
24.03.2022 Blomstring blåveis
21.03.2022 Ankomst bokfink
18.06.2022 Blomstring engsmelle
28.05.2022 Blomstring gjerdevikke
20.04.2022 Ankomst gransanger
17.04.2022 Blomstring gullstjerne
16.05.2022 Ankomst hagesanger
06.06.2022 Blomstring harerug
15.05.2022 Bladsprett (musøre) hegg
28.05.2022 Blomstring hundekjeks
01.06.2022 Blomstring jonsokkoll
07.05.2022 Blomstring korsknapp
18.05.2022 Blomstring liljekonvall
16.05.2022 Ankomst løvsanger
29.04.2022 Blomstring marianøkleblom
28.05.2022 Blomstring markjordbær
26.04.2022 Ankomst munk
16.05.2022 Ankomst møller
10.06.2022 Blomstring prestekrage
01.06.2022 Blomstring rød jonsokblom
18.06.2022 Blomstring rødkløver
19.04.2022 Sang for første gang rødvingetrost
20.04.2022 Ankomst sanglerke
20.04.2022 Sang for første gang sanglerke
18.04.2022 Voksenstadiet sitronsommerfugl
10.04.2022 Blomstring skogfiol
28.05.2022 Blomstring skogstorkenebb
02.06.2022 Blomstring småsyre
29.04.2022 Ankomst svarthvit fluesnapper
17.04.2022 Voksenstadiet sørgekåpe
28.05.2022 Blomstring tiriltunge
28.05.2022 Blomstring tveskjeggveronika
18.04.2022 Blomstring tysbast
21.05.2022 Ankomst tårnseiler
19.04.2022 Ankomst vintererle
07.05.2022 Blomstring vinterkarse
12.04.2022 Blomstring vårpengeurt
01.06.2022 Blomstring engsoleie
 
28.06.2021
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
27.06.2021 Blomstring gulsildre
24.06.2021 Blomstring harerug
 
15.06.2021
Bjørg Vaage
Haugerenga (Jevnaker, Viken)
17.04.2021 Ankomst rødvingetrost
03.05.2021 Blomstring stemorsblom
24.04.2021 Ankomst stær
13.05.2021 Ankomst svarthvit fluesnapper
30.03.2021 Sang for første gang svarttrost
13.06.2021 Voksenstadiet sørgekåpe
02.06.2021 Blomstring ballblom
28.03.2021 Blomstring blåveis
18.03.2021 Sang for første gang bokfink
13.06.2021 Ankomst dvergspett
31.05.2021 Blomstring enghumleblom
11.06.2021 Blomstring engsmelle
31.05.2021 Blomstring firblad
24.04.2021 Ankomst gråtrost
17.04.2021 Blomstring gullstjerne
07.06.2021 Blomstring harerug
20.05.2021 Bladsprett (musøre) hegg
30.03.2021 Blomstring hestehov
03.06.2021 Blomstring tiriltunge
03.06.2021 Blomstring hundekjeks
25.03.2021 Voksenstadiet husflue
12.06.2021 Blomstring hvitkløver
17.04.2021 Blomstring hvitveis
24.04.2021 Ankomst jernspurv
31.05.2021 Blomstring jonsokkoll
22.02.2021 Sang for første gang kjøttmeis
15.05.2021 Blomstring korsknapp
28.05.2021 Blomstring liljekonvall
20.04.2021 Ankomst linerle
13.05.2021 Ankomst løvsanger
02.05.2021 Blomstring marianøkleblom
19.05.2021 Blomstring markjordbær
15.04.2021 Blomstring marsfiol
08.06.2021 Blomstring prestekrage
07.03.2021 Ankomst ringdue
31.05.2021 Blomstring rød jonsokblom
12.06.2021 Blomstring rødkløver
01.04.2021 Ankomst rødstrupe
31.05.2021 Blomstring tveskjeggveronika
26.05.2021 Ankomst tårnseiler
15.05.2021 Blomstring vinterkarse
15.04.2021 Blomstring vårpengeurt
29.03.2021 Voksenstadiet bier og humler
25.03.2021 Voksenstadiet steinfluer
15.05.2021 Blomstring løvetannslekta
31.05.2021 Blomstring storkenebb
 
30.04.2021
Liv Marie Sæther Sandberg
Sander ved Mjøsbrua,kulturlandskap, beb (Gjøvik, Innlandet)
23.04.2021 Blomstring harerug
29.04.2021 Bladsprett (musøre) hegg
14.04.2021 Blomstring hestehov
27.04.2021 Blomstring hvitveis
28.04.2021 Ankomst linerle
15.04.2021 Gåsunger selje
29.03.2021 Ankomst svarttrost
23.04.2021 Voksenstadiet humler
 
28.06.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
27.06.2020 Blomstring gullris
28.06.2020 Blomstring harerug
27.06.2020 Blomstring mjødurt
28.06.2020 Blomstring solblom
27.06.2020 Blomstring sumphaukeskjegg
28.06.2020 Blomstring kystmyrklegg
16.06.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
16.06.2019 Blomstring buskmure
16.06.2019 Blomstring harerug
16.06.2019 Blomstring skvallerkål
 
07.06.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
07.06.2019 Blomstring harerug
07.06.2019 Blomstring tyttebær
 
29.06.2018
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
29.06.2018 Blomstring fjellarve
29.06.2018 Blomstring fjellbakkestjerne
29.06.2018 Blomstring harerug
 
07.06.2018
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
07.06.2018 Blomstring blåkoll
07.06.2018 Blomstring harerug
07.06.2018 Blomstring høymol
07.06.2018 Blomstring stormaure
07.06.2018 Blomstring småklengemaure
 
11.06.2017
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
11.06.2017 Blomstring enghumleblom
11.06.2017 Blomstring harerug
11.06.2017 Blomstring ryllik
 
10.06.2017
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
10.06.2017 Blomstring hagelupin
10.06.2017 Blomstring harerug
 
23.06.2016
Gottfred Labakk
Os (Saltdal, Nordland)
23.06.2016 Blomstring harerug
23.06.2016 Blomstring maiblom
23.06.2016 Blomstring skogstjerne
23.06.2016 Blomstring skogstorkenebb
23.06.2016 Blomstring tyrihjelm
23.06.2016 Blomstring engkallslekta
23.06.2016 Blomstring forglemmegeislekta
 
12.06.2016
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
12.06.2016 Blomstring harerug
12.06.2016 Blomstring hvitbladtistel
12.06.2016 Blomstring myrtistel
12.06.2016 Voksenstadiet stor kålsommerfugl
 
1 - 15 av 26 siste»»