Hopp til hovedinnhold

Resultater

24.03.2012
Martin Andreas Ressem Målø
Vadanesset 1 (Steinkjer, Trøndelag)
17.03.2012 Ankomst ærfugl
01.05.2011
Erik Imerslund
Oldereidet (Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki, Finnmark)
29.04.2011 Ankomst linerle
29.04.2011 Ankomst linerle
28.04.2011 Ankomst ærfugl
07.04.2011
Kjell-Magne Ellingsen
Frebergsvika (Horten, Vestfold)
05.04.2011 Ankomst ærfugl
05.04.2011 Ankomst rødstrupe
28.03.2011
Martin Andreas Ressem Målø
Vadanesset 1 (Steinkjer, Trøndelag)
28.03.2011 Ankomst stær
19.03.2011 Ankomst ærfugl
26.01.2011
utsira fuglestasjon
utsira (Utsira, Rogaland)
01.01.2011 Ankomst bokfink
03.01.2011 Ankomst stær
01.01.2011 Ankomst gråsisik
01.01.2011 Ankomst grønnfink
01.01.2011 Ankomst bokfink
12.01.2011 Ankomst vipe
03.01.2011 Ankomst stær
01.01.2011 Ankomst gråsisik
01.01.2011 Ankomst grønnfink
01.01.2011 Ankomst blåmeis
05.01.2011 Ankomst fiskemåke
01.01.2011 Ankomst grågås
02.01.2011 Ankomst gråhegre
02.01.2011 Ankomst gråtrost
02.01.2011 Ankomst havelle
01.01.2011 Ankomst havhest
02.01.2011 Ankomst heipiplerke
01.01.2011 Ankomst kjøttmeis
01.01.2011 Ankomst kråke
01.01.2011 Ankomst ravn
01.01.2011 Ankomst skjærpiplerke
01.01.2011 Ankomst gråmåke
01.01.2011 Ankomst svarttrost
01.01.2011 Ankomst svartbak
01.01.2011 Ankomst rødstrupe
01.01.2011 Ankomst ærfugl
01.01.2011 Ankomst knoppsvane
01.01.2011 Ankomst sangsvane
24.01.2011 Ankomst gulspurv
02.01.2011 Ankomst toppskarv
09.01.2011 Ankomst teist
08.01.2011 Ankomst stokkand
21.01.2011 Ankomst måltrost
10.01.2011 Ankomst rødvingetrost
22.01.2011 Ankomst vandrefalk
22.01.2011 Ankomst storskarv
12.01.2011 Ankomst sidensvans
12.01.2011 Ankomst gjerdesmett
04.01.2011 Ankomst bjørkefink
16.04.2010
Kjell-Magne Ellingsen
Frebergsvika (Horten, Vestfold)
09.04.2010 Ankomst ærfugl
10.04.2010
Kjell-Magne Ellingsen
Frebergsvika (Horten, Vestfold)
10.04.2010 Ankomst ærfugl
20.03.2010
Martin Andreas Ressem Målø
Vadanesset 1 (Steinkjer, Trøndelag)
02.03.2010 Ankomst ærfugl
12.04.2009
Kjell-Magne Ellingsen
Frebergsvika (Horten, Vestfold)
11.04.2009 Ankomst ærfugl
07.04.2009
inger-hanne nysted pletten
Kraksletta (Vikran) (Tromsø, Troms)
07.03.2009 Ankomst sidensvans
01.01.2009 Ankomst ærfugl
01.01.2009 Ankomst havørn
01.03.2009 Ankomst toppand
04.04.2008
Lars Slettom
Vinnan og Velvangen naturreservat (Stjørdal, Trøndelag)
01.04.2008 Ankomst gravand
01.04.2008 Ankomst stær
01.04.2008 Ankomst sjøorre
01.04.2008 Ankomst ærfugl
01.04.2008 Ankomst sandlo
01.04.2008 Ankomst kvinand
01.04.2008 Ankomst svartand
04.04.2008
Lars Slettom
Flatholman (Malvik, Trøndelag)
04.04.2008 Ankomst gravand
04.04.2008 Ankomst kanadagås
04.04.2008 Ankomst hettemåke
04.04.2008 Ankomst ærfugl
04.04.2008 Ankomst sjøorre
04.04.2008 Ankomst fiskemåke
18.03.2008
Sven Helge Meyer
Askøy sør (Askøy, Vestland)
10.03.2008 Ankomst tjeld
04.02.2008 Ankomst ærfugl
06.01.2008 Ankomst toppskarv
18.03.2008
Sven Helge Meyer
Askøy sør (Askøy, Vestland)
10.03.2008 Ankomst tjeld
04.02.2008 Ankomst ærfugl
06.03.2008
Veierland skole
Veierland (Færder, Vestfold)
25.02.2008 Ankomst linerle
07.01.2008 Ankomst ærfugl
06.03.2008 Voksenstadiet neslesommerfugl
02.03.2008 Blomstring vårpengeurt
20.02.2008 Blomstring hestehov
18.02.2008 Blomstring snøklokke
««første 16 - 30 av 32 siste»»