Resultater

Rapportør:Sven Helge Meyer
Observatører:sven meyer
Område:Askøy sør (Askøy, Hordaland)
Dato:18.03.2008
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst10.03.2008


Art:Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis) 
Fenofase:Ankomst06.01.2008


Art:Ærfugl (Somateria mollissima) 
Fenofase:Ankomst04.02.2008
Kommentar:teller 125 Ærfugl ved strusshamn