Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:utsira fuglestasjon
Område:utsira (Utsira, Rogaland)
Dato:26.01.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst04.01.2011


Art:Blåmeis (Cyanistes caeruleus) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst05.01.2011


Art:Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) 
Fenofase:Ankomst12.01.2011


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Gråhegre (Ardea cinerea) 
Fenofase:Ankomst02.01.2011


Art:Gråmåke (Larus argentatus) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Gråsisik (Carduelis flammea) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Gråsisik (Carduelis flammea) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst02.01.2011


Art:Grønnfink (Carduelis chloris) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Grønnfink (Carduelis chloris) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Gulspurv (Emberiza citrinella) 
Fenofase:Ankomst24.01.2011


Art:Havelle (Clangula hyemalis) 
Fenofase:Ankomst02.01.2011


Art:Havhest (Fulmarus glacialis) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst02.01.2011


Art:Kjøttmeis (Parus major) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Knoppsvane (Cygnus olor) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Kråke (Corvus cornix) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst21.01.2011


Art:Ravn (Corvus corax) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst10.01.2011


Art:Sangsvane (Cygnus cygnus) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Sidensvans (Bombycilla garrulus) 
Fenofase:Ankomst12.01.2011


Art:Skjærpiplerke (Anthus petrosus) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Stokkand (Anas platyrhynchos) 
Fenofase:Ankomst08.01.2011


Art:Storskarv (Phalacrocorax carbo) 
Fenofase:Ankomst22.01.2011


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst03.01.2011


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst03.01.2011


Art:Svartbak (Larus marinus) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Teist (Cepphus grylle) 
Fenofase:Ankomst09.01.2011


Art:Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis) 
Fenofase:Ankomst02.01.2011


Art:Vandrefalk (Falco peregrinus) 
Fenofase:Ankomst22.01.2011


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst12.01.2011


Art:Ærfugl (Somateria mollissima) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011