Resultater

  • Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) sangeren høyt opp i treet Wiltrud Cramer (20.05.2019)
  • Bjørkefink (Fringilla montifringilla) på trekk Wiltrud Cramer (20.05.2019)