Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Sagåsen (Eidskog, Innlandet)
Stasjon:Traktorveien
Dato:07.07.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Geitrams (Epilobium angustifolium) 
Fenofase:Blomstring07.07.2013


Art:Grasstjerneblom (Stellaria gramínea) 
Fenofase:Blomstring07.07.2013


Art:Guldå (Galeopsis speciosa) 
Fenofase:Blomstring07.07.2013


Art:Hønsegras (Persicaria maculosa) 
Fenofase:Blomstring07.07.2013


Art:Nyseryllik (Achillea ptarmica) 
Fenofase:Blomstring07.07.2013


Art:Reinfann (Tanacetum vulgare) 
Fenofase:Blomstring07.07.2013


Art:Skjoldbærer (Scutellaria galericulata) 
Fenofase:Blomstring07.07.2013


Art:Tungras (Polygonum aviculare) 
Fenofase:Blomstring07.07.2013


Art:Åkermynte (Mentha arvensis) 
Fenofase:Blomstring07.07.2013