Resultater

Rapportør:Alf Kristian Steinstad
Observatører:Alf Kristian Steinstad
Område:strandenga (Gjøvik, Innlandet)
Dato:27.06.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hvitkinngås (Branta leucopsis) 
Fenofase:Ankomst27.06.2013
Kommentar:3 par med unger