Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:27.06.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grøftesoleie (Ranunculus flammula) 
Fenofase:Blomstring24.06.2013


Art:Prestekrage (Leucanthemum vulgare) 
Fenofase:Blomstring23.06.2013


Art:Rundsoldogg (Drosera rotundifolia) 
Fenofase:Blomstring27.06.2013


Art:Tunbalderbrå (Matricaria matricarioides) 
Fenofase:Blomstring27.06.2013


Art:Veitistel (Cirsium vulgare) 
Fenofase:Blomstring27.06.2013