Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:16.06.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Arve (Cerastium fontanum) 
Fenofase:Blomstring27.05.2013


Art:Grasstjerneblom (Stellaria gramínea) 
Fenofase:Blomstring15.06.2013


Art:Myrtistel (Cirsium palustre) 
Fenofase:Blomstring16.06.2013