Resultater

Rapportør:Meldal Ungdomsskole/løkken barneskole
Område:Trollheimen (Rennebu, Trøndelag)
Dato:31.05.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst26.05.2013


Art:Blåstrupe (Luscinia svecica) 
Fenofase:Ankomst26.05.2013


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst26.05.2013


Art:Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) 
Fenofase:Ankomst26.05.2013


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst18.05.2013


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst26.05.2013
Kommentar:da finns det ikkje lauvsangarar! 


Art:Munk (Sylvia atricapilla) 
Fenofase:Ankomst26.05.2013


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst26.05.2013


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Ankomst26.05.2013