Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:27.05.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bakkesoleie (Ranunculus acris) 
Fenofase:Blomstring27.05.2013


Art:Hundegras (Dactylis glomerata) 
Fenofase:Blomstring27.05.2013


Art:Rosettkarse (Cardamine hirsuta) 
Fenofase:Blomstring27.05.2013


Art:Smalkjempe (Plantago lanceolata) 
Fenofase:Blomstring27.05.2013


Art:Småmarimjelle (Melampyrum sylvaticum) 
Fenofase:Blomstring27.05.2013


Art:Svensk asal (Sorbus intermedia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)20.05.2013