Resultater

Rapportør:Kaldfjord skole
Område:Kaldfjord skole (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:24.05.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst07.05.2013


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst04.05.2013


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst17.05.2013


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst22.05.2013


Art:Rødstilk (Tringa totanus) 
Fenofase:Ankomst14.05.2013


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst15.04.2013
Kommentar:3 


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst11.05.2013


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst28.04.2013