Resultater

Rapportør:Kaldfjord skole
Område:Kaldfjord skole (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:22.05.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring21.05.2013


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)20.05.2013


Art:Hagenøkleblom (Primula elatior) 
Fenofase:Blomstring21.05.2013


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet14.05.2013


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring15.05.2013


Art:Oreslekta (Alnus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)21.05.2013


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)16.05.2013


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Blomstring15.05.2013