Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Jørgen Grefstad
Observatører:Jørgen Grefstad
Område:Nordgjerdet 9 (Orkland, Trøndelag)
Dato:20.05.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåstrupe (Luscinia svecica) 
Fenofase:Ankomst15.05.2013
Kommentar:1 sang Minillhaugen. 


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst19.05.2013
Kommentar:Minilldalsmyra. 


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst15.05.2013
Kommentar:Minilldalen. 


Art:Fjellvåk (Buteo lagopus) 
Fenofase:Ankomst05.05.2013
Kommentar:1par reir oppi Kudauen. 


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst18.05.2013
Kommentar:Minilldalsmyra. 


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Fenofase:Ankomst19.05.2013
Kommentar:Minilldalsmyra. 


Art:Krikkand (Anas crecca) 
Fenofase:Ankomst17.05.2013
Kommentar:2 individ Minilla elv. 


Art:Laksand (Mergus merganser) 
Fenofase:Ankomst15.05.2013
Kommentar:2 individ Minilla elv. 


Art:Lappspurv (Calcarius lapponicus) 
Fenofase:Ankomst18.05.2013
Kommentar:1 individ Minillhaugen. 


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst20.05.2013
Kommentar:1 individ ankom Minillhaugen i dag. 


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst15.05.2013
Kommentar:Syngende Minillhaugen. 


Art:Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 
Fenofase:Ankomst15.05.2013
Kommentar:1 par bygger reir i ks,Minillhaugen i dag 19/05-13 


Art:Smålom (Gavia stellata) 
Fenofase:Ankomst15.05.2013
Kommentar:1 individ overflygende og syngende/snaddrende i runder over Minilldalen/myra. 


Art:Småspove (Numenius phaeopus) 
Fenofase:Ankomst15.05.2013
Kommentar:Minilldalsmyra. 


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst20.05.2013
Kommentar:1 individ ankom Minillhaugen i dag. 


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst15.05.2013
Kommentar:Minilldalsmyra.