Resultater

Rapportør:Odd Hasselberg
Observatører:Odd Hasselberg
Område:Gården Myrvang (Fauske - Fuosko, Nordland)
Dato:18.05.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst17.05.2013


Art:Gråfluesnapper (Muscicapa striata) 
Fenofase:Ankomst18.05.2013


Art:Gulerle (Motacilla flava) 
Fenofase:Ankomst18.05.2013


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Fenofase:Ankomst17.05.2013


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst17.05.2013