Resultater

Rapportør:Roy Kollersen
Observatører:Roy Kollersen
Område:Fagervika (Leirfjord, Nordland)
Dato:12.05.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fossekall (Cinclus cinclus) 
Fenofase:Ankomst10.05.2013


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst12.05.2013


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet08.05.2013


Art:Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 
Fenofase:Ankomst12.05.2013


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst08.05.2013