Resultater

Rapportør:Helge Sørheim
Observatører:Helge Sørheim
Område:Fjøløy (Stavanger, Rogaland)
Dato:08.05.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst08.05.2013
Kommentar:2 stk observert