Resultater

Rapportør:Søre Fusa Oppvekstsenter/Avdeling skule
Område:Balderheim (Bjørnafjorden, Vestland)
Dato:05.05.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Engkarse (Cardamine pratensis) 
Fenofase:Blomstring04.05.2013


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring29.04.2013


Art:Vårkål (Ranunculus ficaria) 
Fenofase:Blomstring26.04.2013