Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Nedstrand (Tysvær, Rogaland)
Dato:05.05.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjøkesyre (Oxalis acetosella) 
Fenofase:Blomstring05.05.2013


Art:Siland (Mergus serrator) 
Fenofase:Ankomst05.05.2013
Kommentar:2 svømmende par 


Art:Ærfugl (Somateria mollissima) 
Fenofase:Ankomst05.05.2013
Kommentar:25 + i sjøøen og ved skjær