Resultater

Rapportør:Tone M. Bjørstad
Observatører:Tone M. Bjørstad
Område:Sortlandsundet (Sortland - Suortá, Nordland)
Dato:05.05.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hvitkinngås (Branta leucopsis) 
Fenofase:Ankomst04.05.2013
Kommentar:To leucistiske kvitkinngås blei sett i en stor flokk med vanlige kvitkinngås.